FÖR EN MER GIVANDE SKOLTID

VAD ÄR BLACKEBERGS ELEVKÅR?

Blackebergs Elevkår är en demokratisk organisation - av elever, för elever - som verkar för en mer givande skoltid för våra medlemmar. Vi är en ideell medlemsbaserad organisation, självständig från skolan. Detta innebär att vi har en egen styrelse, egna stadgar och årsmöten. Vi har dock ett gott samarbete med rektorerna och lärarna på skolan.

Genom elevkåren har eleverna möjlighet att påverka frågor som rör deras rättigheter, arbetsmiljö och studieklimat. De har också möjlighet att vara med och skapa gemenskap, planera fester och andra roliga arrangemang eller traditioner. Elevkåren är ett fantastiskt sätt att lära känna nya människor, ha roligt och samtidigt bidra till en bättre gymnasietid för alla elever på skolan.


GÅ MED I ELEVKÅREN

Det finns två typer av medlemskap i elevkåren; medlem och aktiv medlem.


Medlem

Elevkåren är en förening av medlemmar för medlemmar. Alla elever på Blackebergs Gymnasium har rätt att bli medlemmar i elevkåren, medlemskapet är helt gratis och kopplat till Sveriges Elevkårer. Som medlem är ens intressen prioriterade för oss och vårt arbete, exempelvis ger medlemskapet dig rabatter, förmåner och tillgång till event anordnade av oss. Som medlem har man också rätt till närvaro-, yttrande-, röst- och förslagsfrihet på elevkårens årsmöte, samt att få löpande information från styrelsen om elevkårens arbete. Medlem blir man genom att aktivt söka medlemskap i kåren, ett medlemskap som när som helst kan avslutas och förnyas varje år. Om du går på skolan och vill bli medlem, klicka här.

Aktiv medlem

Att vara aktiv medlem innebär att man är med i ett utskott, en kommitté eller styrelsen. Det är självklart inget obligatoriskt, men absolut något för dig som är engagerad, vill träffa nya människor och påverka skolan. Vi rekryterar två gånger under verksamhetsåret till elevkåren; en gång under hösten till utskott eller kommittéer och en gång under våren till styrelsen i samband med årsmötet. Vill du veta mer om vad man gör som aktiv medlem eller hur man blir en är det bara att kontakta styrelsen i skolan, via Instagram eller via mail!