BLACKAN ANDAN

Sedan 1949

FÖR EN MER GIVANDE SKOLTID

VAD ÄR BLACKEBERGS ELEVKÅR?

Blackebergs Elevkår är en demokratisk organisation - av elever, för elever - som verkar för en mer givande skoltid för våra medlemmar. Vi är en ideell medlemsbaserad organisation, självständig från skolan. Detta innebär att vi har en egen styrelse, egna stadgar och årsmöten. Vi har dock ett gott samarbete med rektorerna och lärarna på skolan.

Genom elevkåren har eleverna möjlighet att påverka frågor som rör deras rättigheter, arbetsmiljö och studieklimat. Men det handlar även lika mycket om att skapa gemenskap, fester och andra roliga arrangemang.


GÅ MED I ELEVKÅREN

Det finns två typer av medlemskap i elevkåren, medlem och aktiv medlem.


Medlem

Medlemskapet är helt gratis och ger dig rabatter, förmåner och tillgång till event. Medlemskapet behöver förnyas varje år. Om du går på skolan och vill bli medlem, klicka här.

Aktiv medlem

Att vara aktiv medlem innebär att man är med i ett utskott, en kommitté eller styrelsen. Det är självklart inget obligatoriskt. Vi rekryterar två gånger per år till elevkåren. En gång på hösten till utskott och en gång på våren under årsmötet. Elevkåren är ett fantastiskt sätt att göra skolgången roligare genom att träffa nya människor, engagera sig och påverka skolan.