HUR KAN DU VARA MED OCH PÅVERKA?

Sök till ett utskott, en förening, en kommitté eller varför inte elevkårsstyrelsen?

Styrelsen

Varje vår äger ett årsmöte rum. Här röstas kandidater för styrelsen fram. I Blackebergs Elevkår har vi 9 sökbara poster.

Läs mer här.

Utskott

Utskott hanterar specifika frågor i styrelsen som t.ex event och elevdemokrati. Just nu finns det tre utskott; sociala, spons och elevdemokratiska.

Rekryteringarna till utskott sker vanligtvis i september och informationen finns på våra sociala medier. Läs mer här.

Föreningar

Föreningar kan startas av alla elever på skolan och kan syssla med det mesta. Föreningarna måste vara öppna för alla elever på skolan och får inte ha en verksamhet som strider mot skolans värdegrund.

Du kan läsa mer om de befintliga föreningarna på skolan här.

Kommitté

Du kan söka till en kommitté om du vill prova på att vara med och påverka ett specifikt område inom elevkåren. 

Läs mer här.