FÖRENINGAR & KOMMITTÉER

Föreningar kan startas av alla elever på skolan och kan syssla med det mesta. Föreningarna måste vara öppna för alla elever på skolan och får inte bedriva verksamhet som strider mot skolans värdegrund.

Elevkåren ansvarar inte för föreningarna på skolan. Vi hjälper endast till om man vill ha hjälp att starta en. Vi kan även erbjuda ekonomisk stöd till föreningar som inte bryter mot våra stadgar.

Läs mer om föreningar här.

Kommittéerna är endast aktiva under vissa tidsbegränsade perioder. Dessa kan man söka till ifall man vill prova på att vara med och påverka ett specifikt område inom elevkåren.

Läs mer om vilka kommittéer här.