FÖRENINGAR

Föreningar kan startas av alla elever på skolan och kan syssla med det mesta. Föreningarna måste vara öppna för alla elever på skolan och får inte bedriva verksamhet som strider mot skolans värdegrund.

Föreningar som vill ha ekonomisk stöd från elevkåren ska följa våra stadgar som bland annat innefattar att vi är en partipolitiskt, ideologiskt och religiöst oberoende organisation.


Läs mer om föreningarna på skolan genom att trycka på bilden.