KOMMITTÉER

Kommittéerna är endast aktiva under vissa tidsbegränsade perioder. Dessa kan man söka till ifall man vill prova på att vara med och påverka ett specifikt område inom elevkåren.

Kontakta gärna oss för att få information om vilka kommittéer som är aktiva just nu.

Alla årskurser är välkomna att ansöka.

Läs mer här.

Endast årskurs 2 och 3 kan söka.

Läs mer här.

Endast årskurs 2 kan söka under vårterminen.


Läs mer här.