OM OSS


Vi är en demokratisk organisation - av elever, för elever - som verkar för en mer givande skoltid för våra medlemmar. Vi är en ideell medlemsbaserad organisation, självständig från skolan. Detta innebär att vi har en egen styrelse, egna stadgar och årsmöten. Vi har dock ett gott samarbete med rektorerna och lärarna på skolan.

Genom elevkåren har eleverna möjlighet att påverka frågor som rör deras rättigheter, arbetsmiljö och studieklimat. De har också möjlighet att vara med och skapa gemenskap, planera fester och andra roliga arrangemang eller traditioner. Elevkåren är ett fantastiskt sätt att lära känna nya människor, ha roligt och samtidigt bidra till en bättre gymnasietid för alla elever på skolan.

För att kostnadsfritt gå med i elevkåren trycker du här.

STYRELSEN

2022-23

Elevkårsstyrelsen på Blackeberg består läsår 2022-23 av

Ella Svensson (ordförande), Wilhelm Prytz (vice ordförande), Axel Saldert (sekreterare), Axel Matseke (ekonomiansvarig), Axel Persson (traditionsansvarig), Kajsa Lins (ordf. sociala utskottet), Lisa Krüger (ordf. sponsutskottet), Emmi Westerudd (ordf. studentutskottet), Tom af Klercker (PR-ansvarig).

Läs mer om oss här.