SKOL-IF

Syfte?

Vi är Blackebergs gymnasiums äldsta förening och vi finns till för att främja idrott, glädje och gemenskap på skolan. Vi är en skolidrottsförening som för vidare traditioner och ständigt skapar nya!

Vad gör vi?

Vi i Skol-IF håller i ett flertal olika event på skolan men även utanför skolan. Det mest uppmärksammade är våra Onsdagsraster som hålls varje onsdag vid 9.30 i Ljushallen, där tävlar man klassvis i olika tävlingar t.ex: kuddkrig, human bowling, norsk fylla m.m

Vi håller även i Curare som är en Volleybollturnering på skolan som hålls i gymnastiksalen runt Lucia. Turneringen börjar med alla lagens "intro" där man visar upp gruppens tema på ett roligt och innovativt sätt. Alla på skolan är välkomna att delta; Lärare, Naturare, Ekonomiare, Sammare och Spri, man kan bilda lag över både klassgränser och program. På detta sätt bidrar det till en mer inkluderande turnering och större gemenskap.

Skol-IF håller även i BLG olympiaden som är en utspringstävling för årskurs 3 på skolan. Där det börjas med deltävlingar under Onsdagsraster i slutet på vårterminen för att sedan leda fram till den stora 5-Kampen där allt avgörs.

Vi har även ett välutrustat gym på skolan som alla är välkomna att bli medlem på för att träna under, innan eller efter skoltid. Gymmet är beläget i den så kallade "gymkorridoren" där man även hittar musiksalarna

Utöver detta styr föreningen upp flera skolmatcher, skidresor och annat kul, stort som litet!

Hur går man med i föreningen?

Om man är intresserad att vara en del av Skol-IF's styrelse kan man i årskurs 1 söka till föreningen tidigt under höstterminen för att sedan följas upp av en intervju samt årsmöte med en demokratisk framröstning. Styrelsemedlemmar har en mandatperiod på 3 års tid.

Hur kan man vara med och påverka föreningen?

Om man vill engagera sig i föreningen utanför styrelsen och hjälpa till med särskilda uppgifter inom t.ex utskott är man varmt välkommen att höra av sig till oss! Om man enbart har synpunkter eller förslag kan man kontakta oss via sociala medier, skolan och ordförande!

Instagram: @Blgskolif

Facebook: Skol-if Blackeberg