STUDENTUTSKOTTET

Studentutskottets uppgift är att strukturera och planera treornas student så att det blir en så rolig tid som möjligt. 

Utskottet anordnar 200-dagars, 100-dagars och andra evenemang som maxar studentlivet. 

Ordförande för utskottet år 22/23 är Emmi Westerudd.